Lading for elbil

Lading for elbil


Vi har høy kompetanse på elbil-lading og tilbyr ladeanlegg til borettslag, sameier og private. Komplett installasjon. Den beste kompetansen. Miljøvennlig fokus. 

Leverer de fleste ladertypene som finnes på markedet. Vi leverer også automatikk som lader når strømmen er billigst på døgnet når ved innføring av AMS måling.

  • Ladere for alle bilmerker.
  • Sikkert utført.
  • Måleravlesing og automatikk ifb. med AMS måling.

 

Optimal Elektro. Lad opp med oss.